Ứng dụng Facebook Lỗi error ” FHJ caunt verifyerror, verifier rejected class x.gwk:com.facebook.spectrum.plugins.spectrumplugin ” – Không cho phép người dùng upload hình ảnh lên. Cách sửa như thế nào ?

Buoc

FHJ caunt verifyerror

FHJ caunt verifyerror

Bước 1: Xóa ứng dụng FB và tiến hành tải lại ứng dụng
Bước 2: Nếu vẫn còn lỗi thì nên tải phiên bản Facebook lite để đăng nhập hoặc Phiên bản facebook cũ hơn
Bước 3: Sử dụng trình duyệt chorme để đăng nhập fb bằng website là upload được ảnh