Quy trình nuôi Nick Facebook cực chuẩn trên K49 Pro anh em nhớ làm đúng thứ tự nhé

Quy trình nuôi nick Facebook trên Tool K49 Pro Chuẩn Nhất

Quy trình nuôi nick Facebook trên Tool K49 Pro Chuẩn Nhất

1. Mua Nick (Anh em mua Nick yêu cầu người bán cung cấp File Backup K49 nhé).
2. Copy File Backup K49 có dạng UID.txt Dán vào thư mục Friends.
3. Copy Nick có định dạng UID|Pass|Token|Cookie (Nếu không cóToken thì Copy theo định dạng UID|Pass||Cookie), sau đó Chuột phải trên Bảng tính – Thêm dữ liệu – Lên đầu hoặc Xuống cuối).
4. Add Nick vào Database (Tích chọn hàng – Đặt tên Thư mục và File – Save. Lần đầu mới cần thôi nhé, sau này Tool sẽ tự Update Data anh em không cần phải Save nữa nếu không muốn chuyển File).
5. Backup (Nếu có Backup Ảnh của K49 rồi có thể bỏ qua Backup Ảnh bạn bè mà chỉ Backup các loại khác). Sau khi Backup xong Load lại (F5) và CheckToken xem đã Backup thành công hay chưa (Những Nick không hiển thị Thông tin khác hoặc có thông báo No Friends ở cột Ngày Backup là chưa Backup thành công. Nếu bị Checkpoint anh em Vượt Checkpoint rồi Backup lại. Nếu thông báo Thiếu điệu kiện anh em cần phải GetToken Full quyền hoặc Backup bằngToken trung gian).
6. Change Info chọn Đăng xuất toàn bộ và Xóa số điện thoại (Không được chọn Đổi giới tính và Ngày sinh nhé). Bước này để hạn chế tối đa việc Checkpoint Thiết bị và Nhờ bạn bè sau này (Chuột phải » Tính năng khác » Change Info). Lưu ý: Anh em Nuôi Ads không nên làm bước này nhé.7. CheckToken sau đó Vượt Checkpoint với những Nick bị Checkpoint.
8. Tạo bảo mật cấp 2 (Nếu cần).
9. Tạo liên hệ tin cậy (Nếu cần).
10. Check lạiToken xem có con nào Checkpoint thì bấm Auto để Unlock và thực hiện lại các bước chưa thành công nhé.
11. Nuôi tương tác Ads khoảng 2 tuần Nick Trust rồi anh em muốn làm gì cũng được.

» Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=eXyOrErS0Xs (Video không được chuyên nghiệp lắm anh em xem tạm nhé).

Bài viết : Quy trình nuôi nick Facebook trên Tool K49 Pro – Chuẩn Nhất