Phần mềm tool k49 pro có lưu dữ liệu lên sever không ? Tài khoản facebook bị đổi mật mã tự động ( quên mật khẩu) – đổi password cũ sau khi sử dụng tool k49 pro .
Về nguyên tắc thì không có phần mềm nào bảo mật tốt cả, chẳng qua họ cố gắng mã hóa chống crack- debug source mà thôi. như phần mềm k49 đang xu hướng nổi tiếng lên thì 100% sẽ bị crack và sẽ bị soi soure trong đó. Nếu bạn là tác giả của tool và bán rất nhiều KEY và thu nhập ổn định, Bạn có làm điều đó không ?  Khi bạn biết 100% bạn làm điều đó sẽ bị người khác up phốt lên mạng….  hiện tại thì mình check 09/04/2019 thì 100% k49 hem có lưu dữ liệu nha. nên các bạn cứ yên tâm.

tool k49 pro crack full

Phần mềm tool k49 pro có lưu dữ liệu lên sever không ?