Gần đây facebook đang gặp lỗi  Are there any linked accounts here that you don’t recognize?  These accounts are all linked to your Facebook account.  unlink selected đây là dạng error mới của facebook . khi bạn đang sử dụng thì nó yêu cầu xác minh danh tính  . sau khi xác minh thành công thì vẫn báo lỗi này. cách sửa lỗi ra sao ?

These accounts are all linked to your Facebook account.

These accounts are all linked to your Facebook account.

– Cách khắc phục và vượt checkpoint lỗi này như sau:
+ Bước 1:  các bạn đăng nhập vào facebook sau đó chụp lại màn hình lỗi . sau đó gửi cho facebook qua link ở bước 2
+ Bước 2:  vào liên kết bên dưới ( copy , rồi dán trên chorme nha, nhấn trực tiếp sẽ không vào được )
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
+ Bước 3: trình bày bằng nội dung tiếng anh :  Error Are there any linked accounts here that you don’t recognize? Plz check it help me.

+ Bước 4: Gửi cho facebook , sau khi gửi xong bạn sẽ nhân được thông báo ( Thank you for contacting Facebook. You should receive an email response shortly. You may need to respond to it before we can assist you further. ) thì  sau đó đợi 2-3 ngày là tài khoản facebook sẽ vào được nha.