Hướng dẫn phần thiết lập tương tác mới trên Tool K49 Pro , Phần mềm k49 pro vừa có update mới về phần tương tác, anh em nào chưa biết thiết lập thì xem tại đây nha