Facebook Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa do đã giả mạo người nào đó

Facebook Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa do đã giả mạo người nào đó

Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa do đã giả mạo người nào đó. điều đó trái với Tiêu chuẩn cộng đồng của facebook FB. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, vui lòng hãy cho chúng tôi biết. Nếu tài khoản Facebook của bạn đã bị vô hiệu hóa, bạn sẽ thấy một thông báo...