Cách kháng cáo mở Tài khoản Facebook bị chặn hoặc vô hiệu hóa. Tài khoản Facebook của bạn tôi bị chặn tính năng like share comment post group hoặc vô hiệu hóa.Nếu tài khoản của bạn bè của bạn bị vô hiệu hóa, họ sẽ cần gửi kháng cáo bằng email được kết nối với tài khoản Facebook của họ. nếu bạn gặp tình huống nick fb bị chặn tính năng mà vẫn không mở được thì inbox admin để được nhận mẹo mở nha.

tai khoa fb bi chan

tai khoa fb bi chan

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về tài khoản cho bất kỳ ai trừ chủ tài khoản và chúng tôi sẽ không hành động đối với bất kỳ khiếu nại nào được gửi thay mặt cho bạn bè.
Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi cho phép trên Facebook trong Tiêu chuẩn cộng đồng Facebook của chúng tôi .
Cám ơn bạn đã xem bài viết: ” Cách kháng cáo mở Tài khoản Facebook bị chặn hoặc vô hiệu hóa. “